4 câu phải hỏi trước khi thiết kế website

Mất bao lâu để thiết kế xong một website?

Thiết kế website doanh nghiệp cần khoảng 30 ngày để hoàn thiện mọi công đoạn. Tham khảo chi tiết "Quy trình thiết kế website" tại đây.

Trong những trường hợp đặc biệt cần website để phục vụ khai trương, tung sản phẩm mới, hội thảo, hội nghị… chúng tôi sẽ có kế hoạch đặc biệt để đáp ứng tiến độ.

 

Tôi phải trả những loại chi phí nào khi thiết kế website?

Để có một website vận hành cần 3 chi phí cơ bản sau đây:

Ngoài ra, có thể có chi phí cho các dịch vụ phụ trợ khác:

Vipcom cung cấp trọn gói tất cả các dịch vụ để quý khách tiết kiệm thời gian và yên tâm thụ hưởng dịch vụ ổn định từ một đầu mối duy nhất.


Tôi phải cung cấp những thông tin gì khi thiết kế website?

Chuẩn bị đầy đủ thông tin trước khi thiết kế website là một bước rất quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giúp bộ phận kỹ thuật làm việc chính xác hơn, làm tiết giảm chi phí cho cả hai bên. Các thông tin cơ bản cần có:

Việc thay đổi yêu cầu, mong muốn sẽ dẫn đến thay đổi kiểu thiết kế, cấu trúc website, làm kéo dài thời gian thực hiện, làm phát sinh chi phí nếu thay đổi sau khi đã duyệt layout.


Website của tôi được xây dựng bằng công nghệ, kỹ thuật gì?

  • Ngôn ngữ lập trình PHP 5.
  • Cơ sở dữ liệu mySQL 5.
  • Mã nguồn website sử dụng phần mềm CMS do Vipcom phát triển riêng.
  • Quý khách cũng có thể yêu cầu Vipcom sử dụng mã nguồn mở (như Wordpress, Drupal, Magento,...). Trong trường hợp này, cần hạn chế cài đặt thêm các plugin hoặc tùy biến để đảm bảo luôn luôn có thể dễ dàng cập nhật phiên bản mã nguồn mở mới nhất. Trang web chạy phần mềm mã nguồn mở phiên bản không cập nhật có nhiều nguy cơ bảo mật.

Hệ thống website được khuyến cáo chạy trên máy chủ với hệ điều hành Linux như CentOS.