Thư chúc Tết

Chúc Sếp:

Dạ chào Sếp!
Năm mới em chúc Sếp:
Thành công đến liên tiếp,
Vàng trong nhà sắp nếp,
Tiền mỗi ngày nhiều tệp,
Không phải lo việc bếp,
Em thương Sếp khủng khiếp!


Chúc anh chị em Vipman:

Hello!
Happy năm mới bạn!
Chúc bạn tiền không cạn,
Công việc không ai cản,
Gặp việc khó không nản,
Tình cảm thật chứa chan,
Cùng gia đình an khang!


Chào thân ái, đoàn kết, phát triển!

Hoàn Phan