Tham gia khóa học "Trao đổi thông tin và Giải quyết vấn đề"

Trong hai ngày cuối tuần 16 và 17/9/2006 vừa qua, chương trình Business Edge đã tổ chức khóa học in-house cho công ty Vipcom - đơn vị đoạt giải trong cuộc thi "Doanh nghiệp học và hành từ sách Business Edge".Thực trạng đặt ra là: Hầu hết nhân viên hiện còn thiếu các kỹ năng cần thiết cho môi trường làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề. Dẫn đến tình trạng năng lực đủ sức làm nhưng thực tế làm thì không đạt hiệu quả như mong muốn.


Mong đợi của nhân viên:

1. Được đào tạo kỹ năng lắng nghe, thương lượng và thuyết phục đồng nghiệp, khách hàng theo định hướng của mình.
2. Có kỹ năng viết email.
3. Biết cách diễn đạt và năm bắt ý kiến của người khác.
4. Có kỹ năng giao tiếp mặt đối mặt.
5. Thực hành cách suy nghĩ ra những giải pháp cho một vấn đề. Khi gặp vấn đề khẩn cấp nhân viên vẫn xử lý theo bản năng, không động não những giải pháp khác tốt hơn do tính chủ quan (nghĩ là việc đơn giản nên tự giải quyết), làm theo cảm tính không logic.


Sau khi khảo sát và nắm rõ nhu cầu, Chương trình đã thiết kế khóa học riêng cho Vipcom để giải quyết vấn đề nêu trên: tập trung đào tạo 2 kỹ năng chính, đó là kỹ năng trao đổi thông tin và giải quyết vấn đề (đi sâu về cách nghĩ ra các giải pháp và chọn lựa giải pháp tối ưu).


Mục tiêu khóa học
- Làm rõ bản chất của việc trao đổi thông tin trong công việc, để từ đó áp dụng những cách thức để nâng cao hiệu quả trong trao đổi thông tin;
- Cung cấp cho những kỹ năng trao đổi thông tin thiết yếu trong công việc;
- Cung cấp phương pháp giải quyết vấn đề một cách có hệ thống;
- Cung cấp qui trình và những công cụ trong giải quyết vấn đề, đặc biệt là trong bước tìm kiếm giải pháp cho vấn đề;
- Giúp nhân viên của Vipcom thay đổi thái độ từ bị động sang chủ động đối với việc giải quyết vấn đề;

Chương trình học:
Ngày 1: TRAO ĐỔI THÔNG TIN
- Qui trình trao đổi thông tin
- Những yếu tố ảnh hưởng đến qui trình trao đổi thông tin
- Nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin
- Những kỹ năng trao đổi thông tin thiết yếu

Kết quả đạt được:
- Nhận biết và giảm thiểu những yếu tố làm ảnh hưởng đến qui trình trao đổi thông tin
- Áp dụng cách thức để nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin trong công việc
- Áp dụng những kỹ năng trao đổi thông tin thiết yếu để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc

Ngày 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
- Những sai lầm khi giải quyết vấn đề
- Vấn đề là gì?
- Phát biểu vấn đề
- Phân tích vấn đề – Những công cụ
- Tìm giải pháp cho vấn đề – Các công cụ

Kết quả đạt được:
- Chủ động trong việc phát hiện vấn đề và nhìn nhận vấn đề một cách tích cực
- Sử dụng các công cụ để tìm nguyên nhân của vấn đề một cách hiệu quả.
- Sử dụng các công cụ để tìm các phương án và lựa chọn giải pháp tối ưu.Anh em Vipcom đã trải qua 2 ngày cuối tuần "lao động vất vả" nhưng hết sức bổ ích và phấn khởi. Kết thúc khóa học, toàn bộ Vipcom đã lên kế hoạch hành động ứng dụng kiến thức đã học để cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề của mình, cụ thể bằng các dự án hàng ngày tại công ty. Ngoài ra, định kỳ vào ngày thứ năm của tuần thứ hai mỗi tháng, sẽ cùng tổ chức buổi trao đổi chuyên đề để thực hành kỹ năng trao đổi thông tin hiệu quả.