Người Việt Nam đầu tiên đạt chứng chỉ Zend

Tháng 6/2006, trưởng nhóm lập trình PHP của Vipcom, anh Nguyễn Tôn Viễn đã vinh dự ghi tên vào bảng vàng của Zend PHP.

Zend PHP Certification (còn gọi là Zend Certified Engineer) là chứng chỉ lập trình PHP do công ty Zend cấp. Tính đến thời điểm hiện nay, chỉ có khoảng 1.000 lập trình viên PHP trên toàn cầu được cấp chứng chỉ này: Hoa Kỳ (398), Ấn Độ (32), Nhật (26), Malaysia (4), Thái Lan (4), Philippines (3), Hàn Quốc (2), Singapore (1)... Tại Việt Nam, Anh Viễn là người đầu tiên đạt chứng chỉ lập trình viên quốc tế này. Tập thể Vipman xin nhiệt liệt chúc mừng anh Viễn. (Cùng hô to cho khí thế) Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng!