Giải thưởng "DN học và hành từ sách Business Edge"25/3/2006 - Chúc mừng chị Giang (PGĐ công ty) đã xuất sắc đoạt giải "Ấn tượng nhất" của cuộc thi "Doanh nghiệp học và hành từ sách Business Edge" do chương trình Business Edge phối hợp NXB Trẻ tổ chức.

Với chủ đề "Tạo động lực làm việc" cho nhân viên, bài dự thi của chị Giang đã thuyết phục Ban Tổ chức vì tính thực tế, cũng như bằng những ví dụ cụ thể và sinh động về giải pháp giải quyết vấn đề "thu hút, gìn giữ và phát huy nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ".


Giải thưởng của cuộc thi là quà tặng của chương trình và 01 khóa học được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp đoạt giải.