Thỏa thuận sử dụng

Điều 1: Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ

1.1. Chào mừng bạn đến với Vipcom. Trang web này và những nội dung, dịch vụ được cung cấp trên trang web thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vipcom.

1.2. Khi truy cập trang web hoặc sử dụng nội dung, dịch vụ trên trang web, mặc nhiên đồng nghĩa rằng bạn đã đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận Sử Dụng này.

1.3. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập trang web và/hoặc sử dụng những nội dung, dịch vụ của chúng tôi.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

2.1. "Vipcom", "Chúng tôi": Công ty TNHH Vipcom và/hoặc các chi nhánh, các công ty liên kết, các đối tác, các đại diện được Vipcom ủy quyền.

2.2. "Bạn", "Khách hàng", "Quý khách": là người truy cập trang web này và/hoặc có sử dụng một trong các nội dung, dịch vụ do Vipcom cung cấp.

2.3. "Dịch vụ": là những sản phẩm, dịch vụ do Vipcom trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của Vipcom

3.1. Vipcom đảm bảo sở hữu đầy đủ các quyền được phép cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3.2. Vipcom cam kết hỗ trợ, nhận và giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ do Vipcom cung cấp trong suốt thời gian sử dụng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

3.3. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng và dịch vụ, Vipcom giữ toàn quyền từ chối cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ đối với những đối tượng không đúng theo thông tin đã ghi trong hợp đồng đã ký kết hoặc các phụ lục đã ký kèm theo.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của khách hàng

4.1. Khách hàng cam kết có đủ năng lực pháp lý theo luật định (không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự) để tham gia ký kết hợp đồng với Vipcom.

4.2. Khách hàng cam kết cung cấp thông tin chính xác trong quá trình sử dụng dịch vụ của Vipcom, đảm bảo không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

4.3. Khách hàng cam kết tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp quý khách vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.

4.4. Khách hàng cam kết không sử dụng dịch vụ của Vipcom phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các mục đích đe dọa, kích động, vu khống, khiêu dâm, xúc phạm uy tín danh dự của cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, tiết lộ bí mật quân sự, tiết lộ bí mật kinh doanh của người khác hoặc bất kỳ mục đích nào vi phạm pháp luật.

4.5. Khách hàng cam kết phối hợp với Vipcom cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho cơ quan điều tra hoặc cơ quan thi hành pháp luật khi có yêu cầu.

Điều 5: Quy định về hợp đồng, hóa đơn và thanh toán

5.1. Khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch (tên, hình thức của tổ chức, địa chỉ liên hệ, điện thoại, thư điện tử, thông tin giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ căn cước công dân của chủ thể, người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán, người đại diện...) Quý khách phải thông báo cho Vipcom bằng văn bản trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Điều 6: Quy định sử dụng trang web vipcom.vn

6.1. Hình ảnh và văn bản tài liệu trên trang web thuộc sở hữu của Vipcom hoặc của các đối tác liên quan. Quý khách không được phép sử dụng hình ảnh và văn bản này cho bất kỳ mục đích nào khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Vipcom.

Điều 7: Quy định về dịch vụ Tên miền

7.1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thành công tên miền, khách hàng phải gởi các hồ sơ sau về Vipcom: hợp đồng, bản khai đăng ký tên miền, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân).

7.2. Khách hàng có trách nhiệm thông báo về việc sử dụng tên miền quốc tế cho Bộ Thông Tin và Truyền Thông tại trang http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp (Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin hiện hành).

7.3. Theo qui định của tổ chức ICANN, sau khi đăng ký thành công tên miền quốc tế, khách hàng phải xác thực các thông tin đã khai báo khi đăng ký tên miền bằng tài khoản email quản trị như sau: quý khách sẽ nhận được một email xác nhận bằng tiếng Anh về việc đăng ký tên miền thành công, kèm các thông tin chủ sở hữu và một liên kết, bấm vào liên kết để xác thực (Tham khảo hướng dẫn của ICANN tại trang http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm)

7.4. Sau khi đăng ký thành công tên miền, Vipcom sẽ cung cấp cho khách hàng tài khoản quản lý tên miền. Khách hàng và/hoặc nhân viên được ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, cũng như chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản này.

7.5. Sau khi đã hoàn tất đăng ký, bạn không thể thay đổi tên của tên miền, tên của chủ thể đăng ký đối với tên miền Việt Nam trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.

7.6. Trường hợp chuyển nhượng tên miền cho bên thứ 3, khách hàng có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin đầy đủ của bên nhận chuyển nhượng, thông tin liên lạc, thông tin liên hệ của nhân sự kỹ thuật và hành chính cho Vipcom trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày chuyển nhượng.

7.7. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng tên miền sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8: Quy định về dịch vụ Web

8.1. Sau khi đưa trang web vào hoạt động, Quý khách tự chịu trách nhiệm đăng ký trang thương mại điện tử với Bộ Công Thương tại trang http://online.gov.vn 

Điều 9: Giới hạn trách nhiệm và các trường hợp từ chối bảo đảm

9.1. Khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch mà Quý khách không thông báo cho Vipcom trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi, hoặc không có phản hồi trong vòng 15 ngày kể từ ngày Vipcom yêu cầu xác minh, thì Vipcom giữ quyền tạm ngưng dịch vụ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

9.2. Vipcom không chịu trách nhiệm về việc gián đoạn hoạt động tên miền quốc tế nếu khách hàng không xác thực thông tin theo thư gởi về email quản trị sau khi đăng ký thành công.

9.3. Vipcom không chịu trách nhiệm về việc gián đoạn hoặc mất tên miền Việt Nam nếu Quý khách không gởi đầy đủ hồ sơ về Vipcom trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng ký thành công.

9.4. Vipcom không thể và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc bất kỳ trách nhiệm nào liên quan trong việc duy trì tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn; và bất cứ sự mất mát hư hỏng nào do việc truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. Vipcom sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin.

9.5. Vipcom không thể và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sản phẩm, dịch vụ Vipcom cung cấp khi Quý khách chưa ký và gởi 01 bản hợp đồng về văn phòng Vipcom hoặc chưa thanh toán đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

9.6. Vipcom không thể và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm lưu giữ hoặc lấy lại đối với tên miền đã hết hạn sử dụng và không được đóng phí gia hạn kịp thời. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục sử dụng tên miền đã hết hạn, vui lòng đăng ký mới theo quy tắc "ai đăng ký trước cấp trước" của các tổ chức tên miền.