Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh

Giải quyết nhanh chóng & hiệu quả các vấn đề trên kênh “online” để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp Việt Nam.

 

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu trong Top 3 được khách hàng yêu thích nhất vì luôn xử lý nhanh chóng và hiệu quả mọi vấn đề kỹ thuật, luôn chu toàn trọn vẹn mọi cam kết với khách hàng.

 

Định hướng phát triển

  • Không to, nhưng mạnh
  • Không đông, nhưng tinh nhuệ
  • Không đơn lẻ mà ở trong mạng lưới