Chính sách không hối lộ

Chính sách kinh doanh của Vipcom dựa trên sự minh bạch, cạnh tranh bằng năng lực lõi, tôn trọng lợi ích cuối cùng của khách hàng. Do đó, chúng tôi cam kết hành động liêm chính, nói “KHÔNG” với các hành vi liên quan đến hối lộ, đút lót, chạy chọt mọi hình thức.

Cụ thể:

  1. Công ty Vipcom không có bất kỳ chính sách nào về việc “chung chi”, trích hoa hồng, “lại quả”, tặng quà giá trị… cho người phụ trách công việc phía Khách hàng.
  2. Nhân viên Vipcom không thỏa hiệp với các đề nghị hoặc gợi ý từ phía người phụ trách của Khách hàng về việc chi hoa hồng, chiết khấu, "lại quả", kê khống hóa đơn… để tạo thuận lợi trong công việc. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể xem xét công khai thông tin với người đại diện cấp cao phía công ty Khách hàng.
  3. Nhân viên Vipcom không được nhận bất kỳ khoản bồi dưỡng nào từ Khách hàng. Trách nhiệm đương nhiên của chúng tôi là luôn nhiệt tình, hết mình trong các công việc đã cam kết.


Do tính chất nghiêm trọng của vi phạm, khi một nhân viên Vipcom không tuân thủ chính sách này, cho dù cố ý hay do một hành động sơ suất, có thể sẽ bị kỷ luật, chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả công khai với Khách hàng, sau đó công ty sẽ xem xét cho thôi việc.