Chính sách không hối lộ

Chính sách kinh doanh của Vipcom dựa trên sự minh bạch, cạnh tranh bằng năng lực lõi, tôn trọng lợi ích cuối cùng của khách hàng. Do đó, chúng tôi cam kết không thỏa hiệp với các hành vi liên quan đến hối lộ, đút lót, chạy chọt mọi hình thức.

Cụ thể:

1. Không thỏa hiệp với các đề nghị hoặc gợi ý từ phía người phụ trách của Khách hàng về việc chi hoa hồng, chiết khấu, "lại quả" để tạo thuận lợi trong công việc.

2. Nhân viên Vipcom không được nhận bất kỳ khoản bồi dưỡng nào từ Khách hàng. Trách nhiệm đương nhiên của chúng tôi là luôn nhiệt tình, hết mình trong các công việc đã cam kết.