Từ ngày 10/01/2011, tên miền .vn hết hạn chỉ sử dụng được trong vòng 3 ngày, sau 20 ngày tên miền sẽ bị thu hồi...

Qui định mới nhất của VNNIC về tên miền Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 10/01/2011:

1. Tên miền .vn hết hạn sử dụng và chưa nộp gia hạn chỉ hoạt động trong vòng 03 ngày kể từ ngày hết hạn. Website sẽ ngừng hoạt động và trỏ về trang web của VNNIC.

2. Tên miền .vn không nộp phí duy trì sau 20 ngày hết hạn được coi là không còn nhu cầu sử dụng và sẽ bị VNNIC thu hồi. Website sẽ ngừng hoạt động và tên miền được tự do đăng ký.

Vipcom trân trọng thông báo để quý khách hàng lưu ý và gia hạn kịp thời tránh rủi ro mất tên miền và ảnh hưởng đến hoạt động của trang web, email.