Thông báo v/v sử dụng tên miền Quốc tế của Bộ Thông tin và Truyền thông

Kính gởi: QUÝ KHÁCH HÀNG,

Theo Luật Công nghệ Thông tin: tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang web sử dụng tên miền quốc tế phải thông báo với Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: http://thongbaotenmien.vn

- Thực hiện đăng ký và khai báo trực tuyến tại địa chỉ (thủ tục rất đơn giản): http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp

Hiện nay, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành kiểm tra và xử phạt các trang web không đăng ký. Vì vậy, Vipcom trân trọng thông báo và kính đề nghị quý khách hàng nhanh chóng đăng ký trong thời gian sớm nhất.

Các yêu cầu tư vấn, hỗ trợ trong quá trình đăng ký, xin mời liên hệ trực tiếp về Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ:

Email: info@vnnic.net.vn
Điện thoại: +84.4.5564944 (máy nội bộ: 100)