Xem IP

 

Địa chỉ IP của bạn là: 3.237.34.21

 

Kiểm tra RBLs

Hướng dẫn dưới đây hỗ trợ bạn kiểm tra xem IP của bạn có nằm trong "sổ đen" (black list) của các tổ chức chống thư rác (spam) hay không.

Khi IP của bạn có trong black list của các tổ chức chống spam và được xem là nguồn gởi spam, thì thư điện tử bạn gởi đi từ IP đó sẽ có thể bị lọc (vào hòm thư rác) hoặc bị chặn và không tới đích.

Các tổ chức chống spam phổ biến: Spamhaus.org, Spamcop.net, BarracudaCentral.org

Xem IP của bạn ở mục "Xem IP" bên trên và làm theo các hướng dẫn dưới đây để kiểm tra.

 

Spamhaus.org

 1. Bấm vào đây để vào trang web kiểm tra IP của Spamhaus
 2. Gõ IP của bạn và nhấn Lookup
  Spamhaus
 3. Các dòng kết quả đều màu xanh, IP của bạn an toàn. Dòng kết quả màu đỏ báo IP của bạn có trong black list là nguồn gởi spam. Bấm vào liên kết bên dưới để tiếp tục.
  Kiểm tra IP
 4. Bấm vào nút "Remove an IP from..."
  Gỡ IP khỏi black listĐồng ý với qui định của Spamhaus
 5. Điền chính xác thông tin vào biểu mẫu rồi nhấn "Submit". Lưu ý, địa chỉ email phải là địa chỉ bạn đang nhận email được, vì Spamhaus sẽ gởi cho bạn 1 email có mã xác nhận.
  Biểu mẫu gỡ IP
 6. Kiểm tra hộp thư bạn điền ở bước trên để lấy email có mã xác nhận (gồm 5 chữ số) và nhập vào màn hình kế tiếp.
  Xác nhận yêu cầu gỡ IP
  Nhấn "Finish" và đợi trong khoảng 30 phút để Spamhaus thực hiện yêu cầu gỡ IP ra khỏi black list

 

Spamcop.net

 1. Bấm vào đây để vào trang web kiểm tra IP của SpamCop
 2. Gõ IP của bạn và nhấn Enter
  Spamcop
 3. IP của bạn có trong black list.
  ip gởi spam
 4. Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu và đợi khoảng 1 giờ để Spamcop gỡ Ip của bạn ra khỏi black list.

 

BarracudaCentral.org

 1. Bấm vào đây để vào trang web kiểm tra IP của Barracuda
 2. Gõ IP của bạn, mã nhận dạng và nhấn Lookup
  kiểm tra IP
 3. Thông báo màu đỏ cảnh báo IP của bạn có trong black list. Bấm vào "click here" để yêu cầu gỡ.
  black list
 4. Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu.
  Biểu mẫu gỡ IP
  Vui lòng chờ khoảng 1 giờ để Barracuda gỡ Ip của bạn ra khỏi black list