Tư vấn website 094 630 1415
Hỗ trợ hậu mãi 0903 770 120
Ngôn ngữ

Quản lý tên miền quốc tế

Quý khách hàng đã đăng ký tên miền quốc tế tại Vipcom có thể sử dụng biểu mẫu dưới đây để đăng nhập và quản lý tên miền (thay đổi thông tin về chủ sở hữu, thay đổi DNS).

Lưu ý: Biểu mẫu này chỉ có hiệu lực đối với tên miền quốc tế (.com, .net, .org, .info,...). Đối với tên miền Việt Nam (.vn), quý khách hàng vui lòng liên hệ với Vipcom hoặc VNNIC để thay đổi thông số.