Sử dụng Yahoo như một phần mềm quản lý thư

Quý khách thường sử dụng chức năng chuyển tiếp thư (Forwarding) để gom thư từ nhiều tài khoản email công ty về Gmail, Yahoo để tiện lưu trữ và xem thư khi đi công tác. Tuy nhiên, Gmail và Yahoo ngày càng có nhiều xử lý chống thư rác mạnh mẽ, dẫn đến thư chuyển tiếp của quý khách không đến hoặc đến chậm vài ngày.

Quý khách vui lòng tắt chức năng Forwarding và làm theo hướng dẫn dưới đây để Yahoo chủ động lấy thư từ tài khoản email công ty.

Đăng nhập vào Yahoo mail.

Cấu hình Yahoo

Chọn Settings như hình.

Thêm tài khoản thư

Chọn Accounts, ở mục Accounts bên tay phải, nhấn nút Add như hình vẽ.

Trên cửa sổ mở ra, nhập đầy đủ thông tin tài khoản email công ty và các lựa chọn như mũi tên trong hình. Nhấn nút Save để xác nhận.

Cấu hình

Yahoo sẽ tự động gởi một email xác nhận đến địa chỉ email công ty quý khách vừa khai báo. Quý khách vui lòng kiểm tra hộp thư công ty và nhấn vào liên kết xác nhận trong thư Yahoo gởi.

Lặp lại các thao tác trên nếu quý khách còn muốn Yahoo tự động lấy thư từ địa chỉ email khác.

Kể từ đây, mỗi khi mở hộp thư Yahoo, quý khách sẽ tự động nhận được thư từ email công ty trong Inbox của Yahoo.

Khi gởi thư từ Yahoo, quý khách có thể chọn lựa gởi thư từ địa chỉ Yahoo hoặc từ địa chỉ thư công ty.

Gởi thư công ty từ Yahoo

Với dung lượng 1TB miễn phí của Yahoo, quý khách có thể thoải mái lưu trữ email công việc và dễ dàng xem email từ bất kỳ đâu có kết nối internet.