Nhận e-mail cả trên Outlook Express và Microsoft Outlook

Trường hợp 1:

Nếu muốn thư đến (message) có mặt ở cả hai phần mềm Outlook Express và Microsoft Outlook, bạn chỉ cần xuất (export) tất cả những mail có trên OE vào MO và ngược lại.

Thao tác chép tất cả từ OE vào MO rất đơn giản, bạn chọn hết tất cả những mail cần chuyển rồi vào menu Files > Exports > Messages. OE thực chất là một bản rút gọn của MO nên mặc định của thao tác này sẽ là chuyển toàn bộ e-mail qua MO hoặc Microsoft Exchange. Tiếp theo, chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn thư mục chứa e-mail mới trong MO để chuyển tất cả mail của OE đến.

Trường hợp ngược lại, bạn không quen dùng MO mà lại thích OE thì có thể Import toàn bộ e-mail từ MO vào. Thao tác trên OE là vào Files > Import > Microsoft Outlook. Chọn tiếp thư mục của MO cần Import hoặc chọn tất cả.

Trường hợp 2:

Cũng có thể bạn muốn dùng MO và OE download từ một mail account. Vậy thì bạn phải thiết lập chế độ cho OE và MO để lại một bản sao của e-mail trên máy chủ mail mà không download về hoàn toàn.

Thao tác như sau: Trong OE, chọn Tools > Options > Mail, chọn account mà bạn muốn chỉnh sửa > nhấn vào Properties > Advance > Leave a copy of Message on server > OK. Hai option ở ngay dưới có thể chọn hoặc không.

Tiếp tục trong MO, vào Tools > Email Accounts > View or change existing email accounts, chọn account > change > More settings > Advance > Leave a copy of Message on server > OK.

Vậy là cả MO và OE đều có thể download từ cùng một máy chủ POP.

Tuy nhiên cũng có trường hợp một số máy chủ mail phân loại client dựa trên IP. Ttrong trường hợp đó, nếu MO và OE của bạn cùng nằm trên một máy thì cũng không cùng download được. Điển hình của loại máy chủ này là Gmail.

Lời khuyên:

Bạn chỉ nên dùng một chương trình Mail client trên một máy, không nên dùng song song. OE chỉ là một bộ phận nhỏ của MO nên khi đã dùng MO thì không cần OE nữa.

Trường hợp 3:

MO và OE của bạn nằm trên hai máy khác nhau. Vậy bạn nên cập nhật MO tại máy tính sử dụng OE và tiến hành đồng nhất e-mail tại hai máy. Sau đó áp dụng trường hợp 2 để có thể đồng thời download mail tại hai máy. Xin lưu ý là Gmail không làm được trường hợp này.

Phương pháp đồng nhất email: Bạn xuất tất cả e-mail tại một máy thành một tập tin, bất cứ định dạng gì cũng được và chép tập tin đó qua máy kia, Import mail vào lại.

(Theo Tuổi Trẻ)