Hướng dẫn dọn dẹp hộp thư điện tử

Outlook 2007

Vào thực đơn Tools -> Account, trong màn hình hiện ra chọn tài khoản email và nhấn nút Change...

Cài đặt outlook 2007

Nhấn nút More Settings... để mở màn hình hình cấu hình. Chọn sang tab Advanced

Ở đây có 2 lựa chọn:

Lựa chọn 1: không đánh dấu cả 3 mục ở mũi tên số 1. Outlook sẽ tải email xuống và xóa email khỏi máy chủ.

Lựa chọn 2: đánh dấu cả 3 mục, Outlook sẽ tải email xuống và giữ lại1 bản trên máy chủ. Chọn theo mũi tên số 2 để hẹn giới gian xóa emal đã tải khỏi máy chủ. Tùy theo dung lượng hộp thư, quý khách sẽ chọn 2 ngày hoặc đến 1 tuần.

Nhấn OK để lưu lại lựa chọn.


Outlook 2010

 Outlook 2010

Từ màn hình Outlook, chọn menu File

Cài đặt Outlook 2010

Chọn nút Account Settings. Chọn tài khoản email và chọn nút Changes...

Các bước tiếp theo tương tự như Outlook 2007.