Hướng dẫn cài đặt Windows Mail (Vista / Windows 7)

Giả sử chúng ta đã có địa chỉ email nvx@abc.com với thông số kỹ thuật như sau:

Tên miền (Domain): abc.com
Máy chủ mail (Mail server): mail.abc.com
Tên người dùng: Nguyen Van X
Email: nvx@abc.com
Mật khẩu (password): 12345

Khởi động phần mềm Windows Mail, vào menu Tools - Accounts... để mở cửa sổ Internet Accounts

Xem hướng dẫn cài đặt với Microsoft Outlook 2003, Outlook ExpressChọn nút Add ở góc phải, phía trên.Trong mục Select Account Type, chọn E-mail Account rồi nhấn Next.Nhập họ tên rồi nhấn Next.Nhập địa chỉ email rồi nhấn Next.Chọn kiểu server là POP, nhập địa chỉ máy chủ email. Lưu ý chọn "Out going server requires authentication", nếu không chọn mục này, email có thể không gởi đi được.Mục E-mail username, nhập đầy đủ địa chỉ email.Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.Nhấn Close để đóng cửa sổ Internet Accounts, hoặc chọn Account và nhấn nút "Properties" để kiểm tra / thay đổi thông số khi cần.