Hướng dẫn cài đặt Outlook Express (Windows XP)

Giả sử chúng ta đã có địa chỉ email nvx@abc.com với thông số kỹ thuật như sau:

Tên miền (Domain): abc.com
Máy chủ mail (Mail server): mail.abc.com
Tên người dùng: Nguyen Van X
Email: nvx@abc.com
Mật khẩu (password): 12345

Khởi động Outlook Express, chọn menu Tools, chọn Account..., rồi thực hiện từng bước theo các hình sau đây (nhấn Next để sang bước kế tiếp):

Xem hướng dẫn cài đặt với Windows Mail (Vista, Windows 7), Microsoft Outlook 2003
Chọn tài khoản email và nhấn nút Properties để xem lại các thông số của tài khoản và điều chỉnh khi cần thiết.