Hướng dẫn cài đặt Microsoft Outlook 2003

Giả sử chúng ta đã có địa chỉ email nvx@abc.com với thông số kỹ thuật như sau:

Tên miền (Domain): abc.com
Máy chủ mail (Mail server): mail.abc.com
Tên người dùng: Nguyen Van X
Email: nvx@abc.com
Mật khẩu (password): 12345

Khởi động Microsoft Outlook. Microsoft Outlook là một phần mềm trong bộ Microsoft Office, và thường được cài đặt kèm theo khi cài đặt Office.

Xem hướng dẫn cài đặt với Windows Mail (Vista, Windows 7), Outlook Express

Chọn menu Tools, chọn E-mail Account..., rồi thực hiện từng bước theo các hình sau đây (nhấn Next để sang bước kế tiếp):Chọn "More Settings ..." để mở ra cửa sổ dưới đây, chọn sang tab "Outgoing Server" và kiểm tra các thông số đúng như hình.Chọn tài khoản email và nhấn nhút Change khi cần thay đổi / điều chỉnh các thông số cho phù hợp.