Hướng dẫn cài đặt email trên điện thoại, máy tính bảng Android

Giả sử chúng ta đã có địa chỉ email nvx@abc.com với thông số kỹ thuật như sau:

Tên miền (Domain): abc.com
Máy chủ mail (Mail server): mail.abc.com
Tên người dùng: Nguyen Van X
Email: nvx@abc.com
Mật khẩu (password): 12345

Mở điện thoại, tìm biểu tượng Thư điện tử (Email).

Thiết lập tài khoản email mới bằng cách điền email và mật khẩu như hình. Sau đó chọn "Cài đặt thủ công".

Chọn kiểu "Tài khoản POP3" để tải email về điện thoại. Chọn kiểu "Tài khoản IMAP" để email trên máy chủ và chỉ tải một bản sao về điện thoại. Lưu ý khi chọn IMAP, cần kiểm tra dung lượng hộp thư thường xuyên. Nếu hộp thư đầy sẽ không nhận được email mới.

Điền thông tin máy chủ như hình dưới rồi nhấn nút "Tiếp tục".

Tiếp tục điền thông tin máy chủ như hình dưới.

Chọn thời gian kiểm tra email, trung bình khoảng 15 phút.

Hoàn tất quá trình cài đặt.