Điều khiển máy tính từ xa

Bước 1: Cài đặt trình duyệt Chrome

Nếu quý vị đã có trình duyệt Chrome trên máy, vui lòng sang bước 2.

Chạy trình duyệt bất kỳ trên máy, Internet Explorer chẳng hạn. Truy cập vào địa chỉ sau đây: http://www.google.com/chrome/‎

Bấm vào nút "Tải xuống Chrome", xác nhận tải xuống và cài đặt Chrome trong khoảng 1 phút.

 

Bước 2: Cài đặt phần mềm điều khiển máy tính từ xa

Khởi động Chrome, vào địa chỉ http://chrome.google.com/remotedesktop

 

 Bấm vào nút "+ Miễn phí" để cài đặt Chrome Remote Desktop. Chờ phần mềm tải xuống và tự động cài đặt trong khoảng 3 phút.

 

 

Bước 3: Điều khiển máy tính từ xa

Khi quý khách cần hỗ trợ kỹ thuật, khởi động Chrome, mở thẻ mới.

 

Bấm vào biểu tượng "Chrome Remote Desktop" để chạy chương trình.

 

Lần đầu tiên khởi chạy, Chrome Remote Desktop sẽ yêu cầu được truy cập một số thông tin.

 

Nhấn "Chấp nhận" để cho phép Chrome Remote Desktop hoạt động.

 

Bấm vào nút "Bắt đầu". Sau đó bấm vào nút "Chia sẻ"

 

Cung cấp dãy số trong vòng tròn đỏ qua Chat hoặc điện thoại cho người hỗ trợ kỹ thuật.

 

Bấm nút "Ngừng kết nối" khi kết thúc hỗ trợ hoặc quý khách muốn ngừng kết nối ngay lập tức.

 

Lưu ý:

  • Phần mềm Chrome Remote Desktop hoạt động tương tự phần mềm Teamviewer. Quý khách có thể nhìn thấy tất cả hành động của người hỗ trợ kỹ thuật và hoàn toàn có thể chủ động ngừng kết nối bất kỳ lúc nào.
  • Nên tắt các phần mềm, trang web nhạy cảm khi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ xa.
  • Nên mở sẵn trang web, phần mềm cần hỗ trợ. Thí dụ quý khách cần hỗ trợ kiểm tra email bị lỗi, vui lòng mở sẵn phần mềm Outlook hoặc Outlook Express.
  • Quý khách và người hỗ trợ kỹ thuật có thể tiếp tục trao đổi thông qua Chat, điện thoại, Notepad trong suốt quá trình điều khiển máy tính từ xa.