Cpanel: Backup - Sao lưu dữ liệu

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ website (hosting) đều chỉ mặc định cung cấp dịch vụ sao lưu tự động rất hạn chế. Thường là 1 tuần 1 lần. Như vậy, thường quý khách chỉ có duy nhất 1 bản sao lưu website ít nhất 1 tuần trước.

Trường hợp quý khách có dữ liệu quan trọng trên website, quý khách cần thực hiện sao lưu thêm theo lịch khác để đảm bảo an toàn dữ liệu.

Đăng nhập vào Cpanel. Tìm tiểu tượng Backups.

Cpanel - Sao lưu dữ liệu

Sao lưu mã nguồn: Bấm vào nút "Home Directory" theo mũi tên A, quý khách sẽ tải về bản sao lưu toàn bộ mã nguồn của website, bao gồm cả các tập tin hình ảnh, văn bản, video clip. Nên sử dụng chức năng này sau khi cập nhật mã nguồn, hoặc cần sao lưu các tập tin hình ảnh.

Sao lưu cơ sở dữ liệu: Bấm vào tên cơ sở dữ liệu theo mũi tên B để tải về bản sao lưu cơ sở dữ liệu (gồm tất cả các bài viết, thông tin sản phẩm,... không bao gồm hình ảnh, văn bản, video clip). Quý khách nên thường xuyên thực hiện và lưu trữ cơ sở dữ liệu của website. Đặc biệt đối với các website thường xuyên cập nhật dữ liệu hoặc có dữ liệu quan trọng, nên sử dụng chức năng này mỗi ngày.

Quý khách nên lưu trữ các tập tin sao lưu này vào nơi an toàn, như: ổ cứng rời, đĩa CD/DVD loại tốt. Khi website gặp sự cố cần phục hồi, quý khách cần cung cấp các tập tin sao lưu để kỹ thuật viên phục hồi lại trang web.