Chuyển tiếp thư sang Gmail, Yahoo

Khi quý khách chuyển tiếp thư từ hộp thư công ty sang Gmail / Yahoo, tất cả thư quý khách nhận được, bao gồm cả thư rác, đều được chuyển sang Gmail / Yahoo. Trong trường hợp quý khách nhận được nhiều thư rác và chuyển tiếp đi, Gmail / Yahoo sẽ cho rằng quý khách đang gởi thư rác và thực hiện nhiều biện phòng vệ:

  • Chặn tất cả các thư từ địa chỉ email, máy chủ (ip) của quý khách.
  • Kéo dài thời gian thư vào Inbox của Gmail / Yahoo đến vài ngày sau.

Khi đó, tất cả thư quý khách (hoặc những khách khác chung máy chủ) gởi đến địa chỉ Gmail / Yahoo của người khác cũng bị đối xử tương tự như vừa nêu trên.

Để Gmail / Yahoo hiểu rằng đây chỉ là thư chuyển tiếp từ tài khoản của quý khách, chấp nhận thư và không ngăn chặn, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

 

GMAIL

Đăng nhập vào tài khoản Gmail nhận thư. Vào mục "Cài đặt" như hình dưới:

Chọn tab "Tài khoản và Nhập", sau đó chọn "Thêm địa chỉ email khác mà bạn sở hữu".

Trên cửa sổ mới, nhập tên và địa chỉ email công ty của quý khách, sau đó nhấn nút "Bước tiếp theo".

Chọn "Gởi qua Gmail" và bấm nút "Bước tiếp theo".

Đến bước này, Google cần xác minh địa chỉ email quý khách vừa nhập đúng là của quý khách. Chọn nút "Gởi xác minh".

Kiểm tra hộp thư công ty của quý khách, lấy mã xác nhận trong thư Google gởi và nhập vào ô và nhấn nút "Xác minh".

 

 

YAHOO

Yahoo, Microsoft và các hãng cung cấp dịch vụ email miễn phí khác không có cơ chế xác nhận email chuyển tiếp như Gmail.

Quý khách vui lòng đăng nhập vào Cpanel và xóa bỏ lệnh chuyển tiếp thư sang Yahoo, Microsoft. Sau đó sử dụng hướng dẫn sau đây để lấy thư: "Sử dụng Yahoo như một phần mềm quản lý thư"