Chuyển đổi nhà quản lý tên miền

1. TÊN MIỀN QUỐC TẾ

1.1. Chuyển tên miền về Vipcom

Khách hàng vui lòng cung cấp cho Vipcom các thông số sau đây:

- Tên miền.
- Tài khoản quản lý tên miền (Gồm địa chỉ đăng nhập và mật khẩu).
- Authorization Code (Auth. Code hoặc còn gọi là EPP key) của tên miền.
- Tên miền phải ở trạng thái: UNLOCK.
- Tên miền phải còn hạn sử dụng ít nhất là 15 ngày.


Sau khi nhận được đầy đủ thông tin trên, Vipcom sẽ thực hiện chuyển tên miền và thông báo kết quả đến quý khách trong vòng tối đa 15 ngày.

Lưu ý: Nếu thông tin không đầy đủ như nêu trên, hoặc không chính xác, Vipcom sẽ không thể thực hiện được việc chuyển đổi.

Trong trường hợp không có tài khoản quản lý tên miền, quý khách hàng có thể yêu cầu nhà quản lý tên miền hiện tại hỗ trợ thay đổi tất cả các địa chỉ email trong thông tin sở hữu tên miền về địa chỉ của Vipcom (info@vipcom.vn).

Trường hợp đặc biệt: Vipcom là đại lý tên miền quốc tế của OnlineNIC, vì vậy nếu nhà quản lý tên miền hiện tại của quý khách cũng là đại lý của OnlineNIC, thì quá trình chuyển đổi tên miền sẽ được hoàn thành nhanh chóng với các bước đơn giản sau đây:

- Quý khách liên hệ Vipcom để lấy "Mã đại lý" của Vipcom do OnlineNIC cấp.
- Quý khách liên hệ nhà quản lý tên miền hiện tại, và yêu cầu chuyển tên miền sang "Mã đại lý" của Vipcom.
- Vipcom thực hiện thủ tục chấp nhận nhận tên miền. Tên miền sẽ được chuyển về Vipcom ngay lập tức.


1.2. Chuyển tên miền từ Vipcom sang nhà quản lý khác

Khi quý khách có nhu cầu chuyển tên miền sang nhà quản lý khác, vui lòng liên hệ Vipcom để được cung cấp các thông số:

- Tên miền
- Tài khoản quản lý tên miền
- Authorization Code (Auth. Code hoặc còn gọi là EPP key) của tên miền.
- UNLOCK tên miền.


Quý khách vui lòng sử dụng các thông tin đã được cung cấp và làm việc với nhà quản lý mới để chuyển đổi tên miền.

Vui lòng lưu ý:

- Người liên hệ yêu cầu cung cấp thông số tên miền phải là chủ sở hữu chính thức (được Vipcom ghi nhận trong hợp đồng) của tên miền.

- Đối với tên miền thuộc sở hữu công ty, vui lòng gởi yêu cầu cung cấp thông tin và chuyển đổi tên miền bằng văn bản có con dấu và chữ ký của người đại diện pháp luật.

- Quá trình chuyển đổi tên miền sang nhà cung cấp mới không đòi hỏi bất cứ sự chấp thuận hoặc thao tác nào từ phía Vipcom.

- Vui lòng sử dụng tài khoản quản lý tên miền để đổi địa chỉ email trong thông tin sở hữu tên miền. Vipcom không phản hồi bất cứ "yêu cầu xác nhận" nào về tên miền chuyển đổi được gởi đến địa chỉ email của Vipcom.

- Sau khi cung cấp Auth. code và UNLOCK tên miền, Vipcom không thể đảm bảo an toàn cho tên miền của quý khách (tên miền có thể chuyển đi bất kỳ đâu ngoài sự kiểm soát của Vipcom). Vì vậy, nếu quý khách thay đổi ý định chuyển tên miền, vui lòng nhanh chóng thông báo cho Vipcom để thay đổi Auth. code và khóa tên miền.

Trường hợp đặc biệt: Vipcom là đại lý tên miền quốc tế của OnlineNIC, vì vậy nếu nhà quản lý tên miền mới của quý khách cũng là đại lý của OnlineNIC, thì quá trình chuyển đổi tên miền như sau:

- Quý khách liên hệ nhà quản lý mới để lấy "Mã đại lý" do OnlineNIC cấp.
- Quý khách liên hệ Vipcom, và yêu cầu chuyển tên miền sang "Mã đại lý" của nhà quản lý mới.
- Nhà quản lý mới thực hiện thủ tục chấp nhận nhận tên miền. Tên miền sẽ được chuyển về nhà quản lý mới ngay lập tức.


2. TÊN MIỀN VIỆT NAM

1.1. Chuyển tên miền về Vipcom

1.2. Chuyển tên miền từ Vipcom sang nhà quản lý khác