Nhận e-mail cả trên Outlook Express và Microsoft Outlook

Khi dùng cả hai chương trình duyệt thư Outlook Express (OE) và Microsoft Outlook (MO), có thể bạn sẽ gặp trường hợp

Cpanel: Hướng dẫn khởi tạo và quản lý email

Giả sử chúng ta cần cài đặt email cho ông Nguyen Van X (nvx@abc.com) với tên miền abc.com...

Bảy lời khuyên khi viết Email

Viết một bức thư dễ hiểu là công việc của người viết chứ không phải của người nhận. Nhưng thỉnh thoảng người nhận phải mất thời gian dài và rất khó khăn để hiểu được bức thư.