• Cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Thay đổi thiết kế banner theo từng tháng.
  • Giám sát hoạt động website hàng ngày.
  • Đảm bảo website luôn hoạt động tốt và ổn định.
  • Back-up dữ liệu thường xuyên.
  • Nâng cấp tính năng mới.
  • Khắc phục sự cố nhanh chóng, 24/7.
  • Báo cáo tình hình hoạt động và truy cập website hàng tháng.